کمبود تجهیزات ‍نظامی در اوکراین-گزارشی از شراره سرور، افغانستان اینترنشنال

کمبود تجهیزات ‍نظامی در اوکراین گزارشی از شراره سرور، افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲