نگرانی دگرباشان افغان از بی‌توجهی سازمان ملل - گفت‌وگو با نعمت سادات، فعال جامعه دگرباشان

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱