حمله به اماکن مذهبی روسیه؛ چه کسانی عاملین این حملات استند؟

حمله به اماکن مذهبی روسیه؛ چه کسانی عاملین این حملات استند؟ علی کاظمی، از مسکو در مورد این خبر جزئیات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴