انتقال ۴۰ هزار پناهجوی افغان به کانادا - فرشته محبوبی، از تورنتو گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۹