سفر وزیر دفاع عراق به ترکیه تروسکه صادقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

سفر وزیر دفاع عراق به ترکیه تروسکه صادقی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۳