هربرت فریتز، شهروند ۸۴ ساله اتریشی چگونه از بند طالبان آزاد شد؟ - بیژق یقین، توضیح می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷