فرار دسته‌جمعی هزاران شهروند افغانستان از طالبان - مرجان جاوید، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲