خبر فوری: دو انفجار پی‌در‌پی در اورشلیم- اشکان صفایی، افغانستان اینترنشنال