پیام عیدی رهبر طالبان- گفت‌وگو با سید اکبر آغا، عضو پیشین طالبان