گرسنگی در افغانستان؛ بر اساس آمارها یک‌چهارم جمعیت افغانستان به غذای فوری نیاز دارند

گرسنگی در افغانستان؛ بر اساس آمارها یک‌چهارم جمعیت افغانستان به غذای فوری و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. توضیحات بیشتر در گفت‌وگو با تاج‌الدین سروش، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵