هشدار و پیام غنی به طالبان؛ آیا حرف غنی به طالبان تاثیری دارد؟

هشدار و پیام غنی به طالبان؛ آیا سخنان غنی روی طالبان تاثیری دارد؟ گفت‌وگو با بشیراحمد ته‌ینج، وزیر پیشین کابینه

شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶