غیبت وزرای دفاع، داخله و رئیس استخبارات طالبان در نشست کابینه - گفت‌وگو با عبدالله خنجانی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰