ارتش خیالی طالبان - نوید محمدی گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷