تاکید امریکا بر ادامه آموزش دختران در افغانستان-گفت‌وگو با پرستو یاری، فعال حقوق بشر

تاکید امریکا بر ادامه آموزش دختران در افغانستان گفت‌وگو با پرستو یاری، فعال حقوق بشر و کنشگر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷