بیستم نوامبر روز جهانی کودک گفت‌وگو با روبینا عزیزی، دانش آموز