دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه جزئیات بیشتر از از بردیا افشین، افغانستان اینترنشنال

دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه جزئیات بیشتر از از بردیا افشین، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۶