کنفرانس اعضای دولت پیشین در آلمان - ادریس جویا، از محل برگزاری این نشست گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸