واکنش کشورها به هزارمین روز محرومیت دختران افغانستان از آموزش

واکنش کشورها به هزارمین روز محرومیت دختران افغانستان از آموزش صدف امیری، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵