افزایش گردش‌گری در شهر خیوه اوزبیکستان - نجیب پاسون، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۷