دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل - متحدعارف یعقوبی، جزییات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۹