اخراج پناهجویان از ترکیه گزارشی از نرگس هورخش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

اخراج پناهجویان از ترکیه گزارشی از نرگس هورخش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳