دلایل تازه امریکا در مورد خروج از افغانستان گفت‌وگو با عباس فراسو، پژوهشگر

دلایل تازه امریکا در مورد خروج از افغانستان گفت‌وگو با عباس فراسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۴