حمله به شهروندان چینی در پاکستان-گفت‌وگو با صادق امینی

حمله به شهروندان چینی در پاکستان-گفت‌وگو با صادق امینی، رئیس روابط عامه بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۸