مهاجم شاه‌چراغ، آموزش‌دیده افغانستان - نصیر بهزاد، جزئیات می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵