اعتراضات ترکیه پس از مرگ مهسا امینی-گزارشی از نرگس هورخش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

اعتراضات ترکیه پس از مرگ مهسا امینی گزارشی از نرگس هورخش، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۵