حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در خارکیف-گزارشی از خاطره صافی

حمله موشکی روسیه به یک مرکز خرید در خارکیف-گزارشی از خاطره صافی، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶