چراغ سبز امریکا به مخالفان طالبان - گفت‌وگو با محمد ناطقی، عضو پیشین هیات مذاکرات صلح

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲