نجات هفتاد پناهجوی افغان از آب‌های یونان فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد

نجات هفتاد پناهجوی افغان از آب‌های یونان فرزیا ثابتی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۶