درخواست توقف صادرات نفتی ایران از سوی ۶۲ نماینده مجلس امریکا - فواد امان گزارش می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲