هشدار رئيس ستاد ارتش پاکستان به طالبان-جزئيات بیشتر از رفعت‌الله اورکزی، خبرنگار

هشدار رئيس ستاد ارتش پاکستان به طالبان جزئيات بیشتر از رفعت‌الله اورکزی، خبرنگار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۵