خطر استفاده از سلاح هسته‌ای در اوکراین- امین‌الله حبیبی، کارشناس روابط بین‌الملل