تظاهرات در حمایت از فلسطین - عنایت شهیر، گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴