رونق بازار فروش اسلحه امریکایی در سال ۲۰۲۳ - تاج‌الدین سروش، در مورد جزییات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰