انتقاد از کاملا هریس بخاطر وضعیت زنان افغان-گفت‌وگو با نظیفه حق‌پال، دیپلومات پیشین

انتقاد از کاملا هریس بخاطر وضعیت زنان افغان گفت‌وگو با نظیفه حق‌پال، دیپلومات پیشین و فعال حقوق زن

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۲