ایجاد شورای عالی زبان‌ها در حکومت طالبان - گفت‌وگو با همایون خیری، شاعر زبان اوزبیکی

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵