وزیر خارجه ترکیه در تهران-گفت‌وگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک

وزیر خارجه ترکیه در تهران گفت‌وگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲