موج تازه مهاجر ستیزی در ایران

افغان هراسی در روزنامه جمهوری اسلامی ایران: «برخی از مناطقی ایران در قبضه افغان‌هاست» گفت‌وگو با نعمت‌الله بیژن، استاد دانشگاه ملی استرالیا

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴