صدمین روز جنگ و دستور به تخلیه مناطق بیشتر در نوار غزه-براء الشنطی گزارش می‌دهد

صدمین روز جنگ و دستور به تخلیه مناطق بیشتر در نوار غزه براء الشنطی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از غزه گزارش می‌دهد:

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۴