کرزی در دیدار با مقام سازمان ملل بر بازگشایی مکاتب دختران تاکید کرد - گفت‌وگو با هدا خموش

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹