تعامل سفارت افغانستان در هالند با طالبان-گفت‌وگو با عزیز معارج، دیپلومات پیشین

تعامل سفارت افغانستان در هالند با طالبان گفت‌وگو با عزیز معارج، دیپلومات پیشین

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲