افزایش قیمت تریاک پس از تسلط طالبان در افغانستان - یونس انتظار، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۶