تصویب قطعنامه تعامل با طالبان توسط شورای امنیت - مریم رحمتی، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۹