خبرهای ۶ عصر، جمعه ۲۱ اسد ۱۴۰۱ استدیوی لندن، افغانستان اینترنشنال