حمله اسرائیل در سوریه-جزئیات بیشتر از اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

حمله اسرائیل در سوریه جزئیات بیشتر از اشکان صفایی، خبرنگار افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹