نگرانی از آب شدن یخچال‌های قطب جنوب گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

نگرانی از آب شدن یخچال‌های قطب جنوب گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲