کنفرانس سالانه مهاجران افغان در آلمان ادریس جویا گزارش می‌دهد

کنفرانس سالانه مهاجران افغان در آلمان ادریس جویا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از محل برگزاری این کنفرانس گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳