انفجارهای مرگبار در پاکستان و تاثیر آن بر انتخابات این کشور - جواد همدانی، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸