تحریم‌های تازه امریکا علیه طالبان گفت‌وگو با ملک ستیز، پژوهشگر امور بین‌الملل