شش زمین‌لرزه پیهم در هرات - گفت‌وگو با احمد شهرام وفایی، مدیر عمومی بنیاد قمر

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳