اعتراض به اخراج مهاجران افغان از پاکستان - گفت‌وگو با وقاص شاه، مسوول خیبر نیوز پشاور

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۸